bokbild

Jämten 1927-1928

av Red. Festin, Eric


Inbunden, 1927

Skick: begagnad, n, tillskrift.

450 kr


 I lager: 1 st   (Skickas inom 1-5 dagar)
Författare
Utgiven
1927
Vikt
900 g
Storlek
22,5 x 15,5 cm
Sidor
24pl+208, 24pl+238
Artikelnr
21146
Fler böcker inom Lokalhistoria

Beskrivning:

INNEHÅLL 1927.

A. 24 Försättsplanscher.

B. Text.
Bernoch hembygd. Av Erik Folkwar
Våra kyrkoförnyelser. Med 5 bilder. Av Eric Festin
Ur portföljen. Av Emanuel Eriksson. Med 30 bilder
En gammal gård. Av P. Nilsson-Tannér. Med vignett (Tomtan i Klövsjö) av Em. Eriksson
Varav levde våra fäder? Reflexioner vid bordet. Av Lars Larsson
Anders Kempe såsom fredsapostel. Med inledning om fredsfrågan Av C. J. E. Hasselberg
Ryttartorpet i By, Rödön, professor C. Zetterströms barndomshem. Efter en teckning fr. 1868
Johan Bredmans ungdom. Bredmans "Autobiografi" i utdrag meddelad av Gudmar Hasselberg. Med 1 porträtt
En hembygdens minnessångare. Av Erik Modin. Med 4 bilder
Med härjedalingar i färdeväg och på handelsresor. En kulturbild från medio och senare delen av 1800-talet från övre Härjedalen. Av Einar Granberg. Med 9 bilder
Motiv fr. Älgsandbodarna i Offerdalsfjällen. Av Acke Åslund
Gammaldags bärredskap i Älvros. Av Ragnar Jirlow. Med 3 bilder
Stenen i grönan dal. En märklig spådom och ett mångomtvistat minnesmärke. Av Pehr Johnsson. Med 1 bild
Från sydvästra Härjedalen. Av Olov Gunnarsson. Med 4 bilder
Vår norrländske märkesman J. Stadling 80 år. Av Eric Festin. Med 1 porträtt
Vännen Johan Tirén. Några minnen. Av J. Stadling. Med 1 porträtt
En blick tillbaka. Av Carl Noring. Med vign. (exteriör av Sandströmsgården i Sanne) av Em. Eriksson och 1 porträtt
En gård i Jämtebygd - ett vackert byggnadsminne. Med vign. och 4 bilder. Av Emanuel Eriksson
Gammalt kalasbord fr. Mattmar. 1 bild
Gården Tomtan i Klövsjö. Med 2 bilder. Av Emanuel Eriksson
Gamla Östersund. 4 bilder. Med förklarande text av E. F
Några barndomsminnen. Med 2 bilder. Av Nisse på Mon
Min barndoms jul: Små anteckningar av Per Vilh. Enström
Julkusen. Av Einar Granberg. Med 1 bild
Jämtarna som hästkarlar. Av Alsing. Med vign. av Em. Eriksson
Hästlörstånne. Av Pelle i Furste. Med vign. av Em. Eriksson
På de anklagades bänk. Sägner och verklighet från fordomtid. Av Anna Werner
Påt Perssons smedja. Av Wilhelm Forssberg. Med 1 bild
"Starke Tron". Av Erik Modiw. Med 1 bild
"Christianus Sextus". Några anteckningar i marginalen till en roman om jämtländsk utvandring till Norge under 1700-talet.' Av P. Nilsson-Tannér. Med 1 porträtt och 2 bilder
Sällskapet jämtar i Stockholm. Av Gustaf Näsström
Spelmannen Kjel Persson i Ostnår. Av E. F. Med 1 porträtt
Nya bidrag till vår jämtländska folkmusik. Av E. F. Med 5 locklåtar (notstycken)
Lill-Pelle, spring fort!' Vaggvisa från Jämtland. Uppt. av R. Gothe
Gamla härjedalska idrottslekar. Med 16 bilder. Av Einar Granberg
Jubilarer. - Markus Lindquist (portr.). Av E. F. - Per Bertilsson (portr.) Av L. L. - S. J. Enander (2 portr.). Av E. Gunnarsson. - A. J. Hansson (portr.). Av L. L. - Landshövding S. Linnér (portr.), m. fl. Av E. F.
Tonsättaren Wilh. Peterson-Berger (portr.).Av E. F.
Två jubilerande medarbetare. - Stina Tirén (portr.). Av -e. Per Persson i Mellgård (portr.). Av E. F.
Jubilerande byar. Med 4 bilder. Av E. F.
En Stor-Remsens ättling (portr.). Av E. F.
"Vargfälla'. Efter teckn. av J. Andersson
Erik Rosén. Av Carl Festin. Med bild efter en relief i brons
Ett Bräckehem med traditioner i helgd. Med 4 portr. o. 4 bilder. Av Eric Festin
Ett minnesmärke. Med bild. Av 0. M—e
In memoriam. - Olof Walter (portr.). Emil Warodell (portr.). Av L. L.
Anna Ulrika Andersson (portr.). Av L. Jn. - Mårten Elfstrand (portr.).
E. Andr. Nilsson och A. Staffanson. Av E. F.
Kyrkliga eftertankar. Med 4 bilder. Av E. F.
Enträdet i Bjärte. Med bild. Av L. Faxén
Jämtländska storbjörkar. Av Eric Festin
Nær'n Mittjel Pårsa skull sta å frie. På Tännäsmål av Hanna Kjellberg.
Medporträtt
Ordstäv och härmningar. Av 0. B. samt 0. A—n
Nya bidrag till Jämtlands och Härjedalens bibliografi. Av G. N—m samt av —stad.
Årsberättelse
Jämtslöjds kvinnliga slöjdskola Berättelse för arbetsåret 1926-1927
Heimbygda
Nya byamän i Fornbyn Jamtli

INNEHÅLL 1928.

A. Försättsplanscher.

B. Text.
Återkomst. Av P. Njlsson-Tannér. Med vignett av Acke Åslund
Frösö-utsikt. Oljemålning av A. K:son Stig
Jämtslöjd-Heimbygda 20 år. En återblick. Av Eric Festin. Med 1 porträtt
Flicka i Jämtdräkt. Oljemålning av Karl Örbo
Litet om våra gamla folkdräkter. Av Agnes Ericson. Med porträtt
Prostinnan Sigrid Johanna Edwall. Porträtt
Jämtlands läns museum. En kort museibetraktelse. Av Eric Festin. Med porträtt, perspektiv- samt planskiss av F. B. Wallberg
Länsarkivet i Östersund. En ny kulturinstitution i vardande. Av Eric Festin. Med porträtt samt 3 ritningar m. m. av arkitekt Ivar Stål
Nyupptäckta hällristningar i Jämtland. Av Eric Festin. Med 5 bilder
Jamtristningen. Av Georges. Med 1 teckning
Vårdkasevakten i Bergs tingslag 1710. Ur Bergs kyrkoarkiv. Medd. av Matts
Ling 29 Hur en vårdkase såg ut. Av E. F. Med 1 teckning av E. Granberg
Gammel-Rems. En märklig härjedalsgård restaurerad. Av Eric Festin. Med 6 bilder och 7 ritningar. Tal av landshövding S. Linnér. Med porträtt.
»Kvistigt.» Av Olov Gunnarsson. Med 5 teckningar
Nya och gamla kyrkor. Några troligen ganska sunda reflektioner. Av Eric Festin. Med 11 bilder
»Behllt du luur'n?» Av Olofsdotter
Hästjägaren på roten. Av N. Zetterström. Med 2 bilder
Från stutpallen till rektors klass. Interiör från .Frösö Trivialskola. Utdrag ur Pehr Iwar Ödbergs »Levnadsbilder». Medd. av P. V. Enström. Med bild
Tvänne härjedalska bröllopsmarscher. Upptecknade av Salomon Ericsson och Göran Olsson-Föuinger 1928. 2 notstycken
Kapten Grips döttrar. Av Olof Jansson. Med porträtt och 10 bilder, därav 7 teckningar av Emil Näsvall
Röd.bergasläkten. En studie. Av Lars Larsson
Väl mött! Teckning av Acke Aslund 1928
Med jämtar i främmande land. Ett stycke emigratioush.istoria från Klövsjö efter anteckningar, samlade av Gösta Ullberg. Med 10 bilder
Om dialektundersökningen i Frostviken. Av Levi Johansson. Med 3 facsixniler
Dopängel i kyrkan i Gäddede, Frostviken. 2 bilder
Tjärbränning. Några ord om hur man bränner i det landet, Gud glömde. Av Einar Granberg. Med porträtt och 4 bilder
Ölstånka, varur Carl XI lär ha- bjudits dricka i Herrö 1686. I Funäsdalens museum. Teckning av Salomon Ericsson
»Där fädrens kummel stå.» Personhistoriska anteckningar för Jämten av Anna Werner. Med porträtt
Olof Larsson Tresks gravhäll. Av E. F. Med 1 bild
Fejden mot frosten. Av P. Nilsson-Tannér. Med porträtt och 4 bilder
En musikkulturens bärare. Av Per Svedmark., Med 1 porträtt
Oppstugekarlarna. Av Wilhelm Forsberg. Med porträtt
»Nordlingsstake.» (Smidd av' 0. Nordling, Trångsviken.) 1 bild
Eric Festins morfarssläkt. En släktutredning av Matts Ling. Med 3 bilder
Ett barndomsminne. Av Erik Folkwar, Med 1 bild
Folklekar vid bröllop i Klövsjö. Foto av Nils Thomasson
Baksia. E barndomsminne från atanhunnrusjuttitalan. Av Baltzar Jämte
Vången-jubileum. Kända gubbar och hästkarlar. Foto av Nils Thomasson
De gamla verkstäderna. Från ett studiebesök å Maihaugen. Av Anna Borg. - Med en planskiss
Jacob Ängmans juvelskrin »Heliga Tre Konungar». Med 1 bild. Av E. F.
Olika livsöden från Härjedalen. 'N Per-Lars-Sven. - Spelman-Lars. Av - John Johnsson. Med förf:s porträtt
En sommar i Norden. Av Kilian. Med vgnett av Acke Åslund
Sällskapet för utgivande av skrifter till Jämtlands och Härjedalens historia. Av —stad
Stenen i grönan dal. Av E. F. Med 1 bild
Hembygd.sminnen från fjärran land. Av J. H. Frisendahi
Fil d:r Erik Modin i Multrå. Med porträtt. Av Eric Festin
Kristina Magnusson, Rätansbyn. Med porträtt. Av P. W.
In memoriam. (Jacob Alenius. - Gerda Tirén. - Elisabet Persson. - Engelbrekt Persson. - N. M. Jönsson. - Karolina Liljefelt. - Johan Strindberg.). Med 4 porträtt och 1 bild
Bergs nya sockenstuga. Med 1 bild. - Nytt och likväl gammalt. Av M. Ling
Jubilarer. (Olof Jonsson. - Johan Sandler. - C. E. Hamarberg. - Enar Jonsson. - G. af Petersens. - 0. M. Jönsson.) Med 6 porträtt
Guldbröllop i U. S. A. 1 bild
Jubilerande Heimbygdagubbar. Med 1 porträtt. Av Halvsekelgubben
Ordstäv och härmningar
»Vrångbilder.»
Nya bidrag till Jämtlands och Härjedalens bibliografi
Årsberättelse för år 1927 för Heimbygda
Gården Högen, Lillhärdal. 1 bild
Jämtslöjds kvinnliga slöjdskola. Berättelse för arbetsåret 1927-1928
Heimbygda. - Nya byamän i Fornbyn Jamtli
Tack!


JämtlandDu kanske gillar...- Alternativ Medicin och Terapi (10)
- Antikviteter (58)
- Arkeologi (79)
- Arkitektur (78)
- Astronomi (11)
- Barn och Ungdomsböcker (725)
- Barn-bilderböcker (203)
- Biografi och Genealogi (534)
- Byggnadsteknik (37)
- Djur och Natur (149)
- Dokumentbindningsmaskin (1)
- Ekonomi (18)
- Elektronik (10)
- Etnologi och folklivsforskning (139)
- Fantasy (38)
- Film och Drama (121)
- Filosofi (38)
- Fiske (124)
- Flora (63)
- Flyg (104)
- Foto (90)
- Fåglar (97)
- Gästrikeförfattare (26)
- Handarbete (195)
- Heminredning (52)
- Historia (814)
- Humor (46)
- Husdjur övrigt (134)
- Hälsa (135)
- Hälsingeförfattare (186)
- Idrott och friluftsliv (293)
- Industri och Hantverk (47)
- Inomhusväxter (32)
- Jakt (93)
- Järnväg (67)
- Konst (284)
- Konsthantverk (137)
- Kriminologi (35)
- Lek och Spel (28)
- Lyrik (162)
- Magi och Ockultism (1)
- Management (69)
- Mat och Dryck (503)
- Medicin (142)
- Militaria (407)
- Miljö (3)
- Mode (12)
- Motor (227)
- Musik (293)
- Natur (74)
- Naturvetenskap (41)
- Nautika (58)
- Needlework (25)
- New age (19)
- Omstridda fenomen och företeelse (28)
- Parapsykologi (11)
- Personlig utveckling (33)
- Politik och Samhälle (85)
- Psykologi (260)
- Religion (266)
- Resehandböcker (28)
- Reseskildringar och Geografi (312)
- Rollspel (8)
- Science fiction (38)
- Seriealbum (134)
- Serieböcker (70)
- Seriepocket (11)
- Serietidningar (14)
- Skönlitteratur (3208)
- Slöjd (13)
- Sociologi (72)
- Språkvetenskap (312)
- Spådom (6)
- Studielitteratur (119)
- Teknik och Hobby (178)
- Trädgård (135)
- UFO (8)
- Ungdomsböcker (137)
- Uppfostran, pedagogik (27)
- Uppslagsverk (38)
- Övrigt (4)

Kontakta oss gärna om du inte hittar boken du är ute efter. Vill du nå oss via telefon är du välkommen att ringa 0297-10399 vardagar kl. 10:00-18:00.


Fraktpriser

1 - 500g: 65kr
501g - 1000g: 79kr
1001g - 2000g: 109kr
över 2kg: 129kr
över 1000kr: Fraktfritt!


Alla priser anges inklusive moms.Postnord

Snabba leveranser med Postnord.


Betala säkert via faktura, kort, internetbank med hjälp av Payson

Betala smidigt och säkert via faktura, kort eller internetbank.Bokstugan på Facebook

Besök Bokstugan på Facebook