Militaria

373 st böcker

Sida 1 av 19  Nästa »

Visa böcker per sida

Titel    Författare    År    Bindning    PrisHærmuseet Akershus Oslo I og II : Norske børsemakere i tre hundreår : en fortegnelse over norske børsemakere i tiden 1575-1900 - Dahl, Jon Sv.

Hærmuseet Akershus Oslo I og II : Norske børsemakere i tre hundreår : en fortegnelse over norske børsemakere i tiden 1575-1900

av Dahl, Jon Sv.

Inbunden, 1962. Skick: begagnad, n, 2 band, särtryck av årsbok 1960 och 1962.

Innhold Norske børsemakere i tre hundreår av Jon Sv. Dahl. Det 4 linjers Remingtongevær M/1867 som ble antatt for det norske infanteri samme år. Fra 1879 kalt 12 mm Remingtongevær av Ole Nielsen. Ingeniør Jarmanns 10.15 mm repetergevær M/1884 av K...

Visa
Antal i lager: 1 st

Dräkt och uniform : den svenska arméns beklädnad från 1500-talets början fram till våra dagar - Bellander, Erik

Dräkt och uniform : den svenska arméns beklädnad från 1500-talets början fram till våra dagar

av Bellander, Erik

Inbunden med omslag, 1973. Skick: begagnad, n, trasigt skyddsomslag se bild. ISBN: 9117350026

Boken berättar den svenska militära dräktens historia och dess internationella bakgrund från 1500-talets början till våra dagar. Ett slösande bildmaterial i svartvitt och färg samt en detaljspäckad text påvisar växelverkan mellan krigar...

Visa
Antal i lager: 1 st

Jane's Armour & Artillery 1985-1986 - Foss, Christopher F.

Jane's Armour & Artillery 1985-1986

av Foss, Christopher F.

Inbunden med omslag, 1985. Skick: begagnad, n, bilden är beskuren. ISBN: 0710608209

The internationally acknowiedged authority of Jane's combined with the constant update of the very latest developments in defence matters worldwide - that's Jane's Defence Weekly. No other defence journal has the pedigree of such objective reporting...

Visa
Antal i lager: 1 st

Första världskriget del 1-6 - Neiberg, Michael S.

Första världskriget del 1-6

av Neiberg, Michael S.

Inbunden med omslag, 2008. Skick: begagnad, normalt skick.

Innehåll de 1: Detaljerad information om striderna på Västfronten de första tre åren av första världskriget, från de första skotten till Sommeoffensiven under slutet av 1916. Illustrerad med över 200 foton, på soldater, deras utrustning, vapen, och ...

Visa
Antal i lager: 1 st

Fältläkarkåren : vars första reglemente fastställes år 1808 ägnas denna festskrift - Red.

Fältläkarkåren : vars första reglemente fastställes år 1808 ägnas denna festskrift

av Red.

Inbunden, 1958. Skick: begagnad, n, tillskrift.

Ett nytt reglemente utfärdades 1812, varigenom kårens militära organisation avskaffades, och dess medlemmar ställdes utan egen chef såväl under det nämnda kollegiets som under vederbörande militärbefäls myndighet; i huvudsak gällde detta reglemente i...

Visa
Antal i lager: 1 st

Karolinska förbundets årsbok  1910-11 - Karolinska förbundet

Karolinska förbundets årsbok 1910-11

av Karolinska förbundet

Inbunden, 1911. Skick: begagnad, bra skick.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Porträtt af Karl XII efter original af Schwartz, måladt i Alt-Ran- stadt 1707; facsimile af namnteckning från år 1717. Redogörelse för Karolinska Förbundets tillkomst med ledamotsför- teckning ...

Visa
Antal i lager: 1 st

The chronological atlas of world war ii - Pitt, Barrie och Pitt, Frances

The chronological atlas of world war ii

av Pitt, Barrie och Pitt, Frances

Inbunden med omslag, 1989. Skick: begagnad, n, bilden är beskuren. ISBN: 0333448812

A chronological account of World War II which shows each month as a world map giving details of land gains and losses, bombing raids, areas of conflict and battles.

Visa
Antal i lager: 1 st

Japanerna kommer ... : Äventyr i Kina under brinnande krig - Holmberg, Agne

Japanerna kommer ... : Äventyr i Kina under brinnande krig

av Holmberg, Agne

Inbunden, 1945. Skick: begagnad, normalt skick.

Ínnehåll Ett samtal - Före stormen - Kriget når Yunnan - Påtvingat sällskap - Förberedelser för flykten - Skynda vidare Japanerna döker er - Över fasornas berg - Besvikelsernas flodstrand - Räddningen undan blodbadet - I säkerhet på andra sidan s...

Visa
Antal i lager: 1 st

Karolinska förbundets årsbok  1970-71-72-73 - Karolinska förbundet

Karolinska förbundets årsbok 1970-71-72-73

av Karolinska förbundet

Inbunden, 1973. Skick: begagnad, bra skick.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Upptakten till Karl X Gustavs anfall mot Polen 1655. Till frågan om krigets mål och medel. Av Birger Åsard 7 Major Johan Tranxus. Ett stormaktstida officersöde. Av Astrid Hollberg-Wikmark ...

Visa
Antal i lager: 1 st

Kriget, framställt i skildringar från nyare tid. - Hornborg, Eirik

Kriget, framställt i skildringar från nyare tid.

av Hornborg, Eirik

Inbunden, 1921. Skick: begagnad, n, lite kantstött och trasig upptill och nertill på rygg.

Föreliggande arbete har en tvåfaldig uppgift: dels att söka ge en bild av kriget—-frånsett följdföreteelser — tecknad på psykologisk grund, dels att genom exempel, tagna ur 19. århundradets krigshistoria, belysa den i främsta rummet på vapenteknikens...

Visa
Antal i lager: 1 st

Befalsskolen for infanteriet (BSI) og Befalsskolen for infanteriet i Sverige (BSIS) 1945-1946 - Schjølberg, Jacob T. och Ravneberg, Oddmund samt Monsen, Tor Georg

Befalsskolen for infanteriet (BSI) og Befalsskolen for infanteriet i Sverige (BSIS) 1945-1946

av Schjølberg, Jacob T. och Ravneberg, Oddmund samt Monsen, Tor Georg

Inbunden, 2003. Skick: begagnad, n, norska. ISBN: 8207020490

INHOiLD BEFALSSKOLEN FOR INFANTERIET - OPPSTART BEFALSSKOLEN FOR INFANTERIET -1 NORGE AVSLUTNING ERINDRINGER FRA ELEVER - BSI SAMLINGER FOR BSI-ELEVER BEFALSSKOLEN FOR INFANTERIET -1 SVERIGE ERINDRINGER FRA ELEVER - BSIS ...

Visa
Antal i lager: 1 st

The Naval War Of 1812 - Gardiner, Robert

The Naval War Of 1812

av Gardiner, Robert

Inbunden med omslag, 2001. Skick: begagnad, n, Caxton Pictorial Histories. ISBN: 1840673605

This volume illustrates all naval facets of the War of 1812 with contemporary sources from the British Maritime Museum and the archives of North America. It also includes a wealth of eyewitness material from diaries, journals, and sketchbooks of part...

Visa
Antal i lager: 1 st

Fälttågsminnen från Thessalien : med 65 större och mindre illustr.,3 kartskizzer och en karta öfver grekisk-turkiska krigsskådeplatsen - Wester, Arvid M. Th. E.

Fälttågsminnen från Thessalien : med 65 större och mindre illustr.,3 kartskizzer och en karta öfver grekisk-turkiska krigsskådeplatsen

av Wester, Arvid M. Th. E.

Halvfranskt band, 1898. Skick: begagnad, n, nött på skinnet.

Innehåll. Färd till krigsskådeplatsen I. Athen Fnm Piraeus till Volo I Larissa . Frikårerna infalla i Macedonien I gränspassen Striden vid Nezero Gränsskärmytslingarna kanonaden mot Vigda striderna vid Kritiri och slaget vid Matti ...

Visa
Antal i lager: 1 st

Karolinska förbundets årsbok  1952 53  54 - Karolinska förbundet

Karolinska förbundets årsbok 1952 53 54

av Karolinska förbundet

Inbunden, 1954. Skick: begagnad, bra skick.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Johan Widekindis högförräderi. En episod under maktkampen i Sverige år 1675. Överlöparen Johan Gummert. En källkritisk studie. Huvuddrag i svensk och antisvensk propaganda i Västeuropa på 1710 -talet. Bidrag til...

Visa
Antal i lager: 1 st

Blade af Norges krigshistorie - Schnitler, Didrik

Blade af Norges krigshistorie

av Schnitler, Didrik

Inbunden, 1895. Skick: begagnad, n, fläckar på försättsbladet samt ett tiotal blad.

Indholdsfortegnelse. 1. Norges Krigsvæsen fra de ældste Tider til Oprettelsen af den norske Hæri Begyndelsen af det l7de Aarhundrede ............. 2. Det første Aarhundrede af den norske Hærs Historie ....... 3. Episoder af Krigen 1808-1809 ........

Visa
Antal i lager: 1 st

Karolinska förbundets årsbok  1948-49 - Karolinska förbundet

Karolinska förbundets årsbok 1948-49

av Karolinska förbundet

Inbunden, 1948. Skick: begagnad, bra skick.

Innehåll Johan Eriksson Ehrenskiöld. Regementsfältskären Jacob Schultz dagboksanteckningar 1607-1721. Karl XII i Ukraina våren 1709. Peter den stores beslut att övergå Vorskla. Magnus Rommel, Karolinsk krigare och konstnär. Kondotti...

Visa
Antal i lager: 1 st

Karolinska förbundets årsbok  1967-68-69 - Karolinska förbundet

Karolinska förbundets årsbok 1967-68-69

av Karolinska förbundet

Inbunden, 1967. Skick: begagnad, bra skick.

Innehåll Skånska skattehemman 1670-1672 och 1687-1688. Till frågan om skattläggningarna i Skåne. Livland i Johann Reinhold Patkuls poltiiska handlande. En historisk skiss. Med Karl XII i Polen och Sachen år 1706. Bogg-Hans - en karolin fr...

Visa
Antal i lager: 1 st

Karolinska förbundets årsbok  1974-75-76-77-78 - Karolinska förbundet

Karolinska förbundets årsbok 1974-75-76-77-78

av Karolinska förbundet

Inbunden, 1978. Skick: begagnad, bra skick.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Försumlighet eller icke? Till diskussionen om Erik Dahlberg och Tåget över Bält. Av Einar Carlsson Riksrådets änglapsalm. Av Bengt Wahlström 70 Karl XII i Stralsund 1714-1715. Av Sven Grauers ...

Visa
Antal i lager: 1 st

Karolinska förbundets årsbok 1918-19 - Karolinska förbundet

Karolinska förbundets årsbok 1918-19

av Karolinska förbundet

Inbunden, 1919. Skick: begagnad, bra skick.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Porträtt af Karl XII (reprod. efter kopparstick i 1703 års kyrko- bibel). Rutger von Aschebergs dagbok. En nyanträffad redaktion med- delad af Gunnar Carlquist Nils Bielkes underhandling...

Visa
Antal i lager: 1 st

Karolinska förbundets årsbok  1916-17 - Karolinska förbundet

Karolinska förbundets årsbok 1916-17

av Karolinska förbundet

Inbunden, 1917. Skick: begagnad, bra skick.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Porträtt af fältmarskalken Erik Dahlbergh (efter original, måladt af Ehrenstrahl) med facsimile af namnteckning. Friskyttarna (snapphanarna) under skånska kriget (1676-79). Deras organisation och...

Visa
Antal i lager: 1 st

Sida 1 av 19  Nästa »
- Alternativ Medicin och Terapi (10)
- Antikviteter (56)
- Arkeologi (72)
- Arkitektur (96)
- Astronomi (10)
- Barn och Ungdomsböcker (835)
- Barn-bilderböcker (218)
- Biografi och Genealogi (573)
- Byggnadsteknik (39)
- Djur och Natur (167)
- Ekonomi (18)
- Elektronik (15)
- Etnologi och folklivsforskning (164)
- Fantasy (36)
- Film och Drama (120)
- Filosofi (56)
- Fiske (123)
- Flora (48)
- Flyg (108)
- Foto (98)
- Fåglar (94)
- Gästrikeförfattare (24)
- Handarbete (250)
- Hantverk (2)
- Heminredning (60)
- Historia (703)
- Humor (29)
- Husdjur övrigt (166)
- Hälsa (153)
- Hälsingeförfattare (193)
- Idrott och friluftsliv (260)
- Industri och Hantverk (58)
- Inomhusväxter (30)
- Jakt (107)
- Järnväg (81)
- Kartor (1)
- Konst (339)
- Konsthantverk (153)
- Kriminologi (47)
- Lek och Spel (36)
- Lyrik (188)
- Management (70)
- Mat och Dryck (517)
- Medicin (158)
- Migration (1)
- Militaria (373)
- Miljö (4)
- Mode (14)
- Motor (244)
- Musik (349)
- Natur (69)
- Naturvetenskap (37)
- Nautika (74)
- New age (22)
- Omstridda fenomen och företeelse (35)
- Parapsykologi (9)
- Personlig utveckling (55)
- Politik och Samhälle (90)
- Psykologi (302)
- Religion (294)
- Resehandböcker (28)
- Reseskildringar och Geografi (351)
- Rollspel (13)
- Science fiction (53)
- Seriealbum (181)
- Serieböcker (62)
- Seriepocket (22)
- Serietidningar (17)
- Skönlitteratur (3692)
- Slöjd (22)
- Sociologi (75)
- Språkvetenskap (308)
- Spådom (18)
- Studielitteratur (123)
- Teknik och Hobby (163)
- Trädgård (108)
- UFO (12)
- Ungdomsböcker (160)
- Uppfostran, pedagogik (31)
- Uppslagsverk (44)
- Övrigt (5)

Kontakta oss gärna om du inte hittar boken du är ute efter. Vill du nå oss via telefon är du välkommen att ringa 0297-10399 vardagar kl. 10:00-18:00.


Fraktpriser

1 - 500g: 49kr
501g - 1000g: 69kr
1001g - 2000g: 99kr
över 2kg: 129kr
över 1000kr: Fraktfritt!


Alla priser anges inklusive moms.
Postnord

Snabba leveranser med Postnord.


Betala säkert via faktura, kort, internetbank med hjälp av Payson

Betala smidigt och säkert via faktura, kort eller internetbank.Bokstugan på Facebook

Besök Bokstugan på Facebook